Kwaliteit

Kwaliteitsbouw, duurzaamheid en veiligheid zijn het fundament voor Bouwbedrijf Kemper. Niet alleen nu maar ook in de toekomst willen wij serieus omgaan met onze opdrachten, opdrachtgevers, materialen en milieu en niet in de laatste plaats met ons personeel. Mede daarom zijn wij trots op onze labels, te weten: BouwGarant, Erkend Leerbedrijf en bovendien zijn wij aangesloten bij BouwendNederland. Vanuit BouwendNederland is een imagocampagne gestart onder de naam “De Bouw Maakt Het” om gezamenlijk een positief beeld uit te stralen over de bouwsector. Dit ondersteunen wij van harte want de bouw is een innovatieve en boeiende sector!

BouwGarant:

In 2020 bestaat BouwGarant 25 jaar en vanaf de oprichting is Bouwbedrijf Kemper al deelnemer aan dit unieke kwaliteitslabel! Iedere BouwGarant aannemer voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, vakmanschap en betrouwbaarheid. Van hem kunt u kwaliteit, zekerheid, service en garantie verwachten. Als u opdracht verstrekt aan een BouwGarant aannemer kunt u voor de uit te voeren klus de VerBouwGarantie afsluiten. De VerBouwGarantie beschermt u tegen verborgen- en constructieve gebreken na de oplevering alsmede faillissement van uw aannemer. We gaan er niet van uit dat het zover moet komen maar het blijkt maar eens des te meer dat een opdrachtgever geen risico hoeft te lopen bij het inschakelen van een BouwGarant aannemer! Op Instagram zijn mooie voorbeeld verhalen, foto’s en filmpjes te zien van gerealiseerde BouwGarant bouwprojecten.

Erkend leerbedrijf:

Bouwbedrijf Kemper hecht er zeer veel waarde aan dat de jeugd de kans en de ruimte krijgt om een beroepsopleiding in de bouw te volgen en met voldoende resultaat af te ronden. Wij stellen veelvuldig stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar voor de meeste vormen van beroepsonderwijs in de bouw. Indien een leerling een positieve instelling heeft en zich voldoende voor het toekomstige beroep wil inzetten, kan hij of zij rekenen op deugdelijke en persoonlijke begeleiding. Bouwbedrijf Kemper is, door Volandis kenniscentrum beroepsonderwijs Bouw & Infra, erkend als leerbedrijf voor zowel de kader-, uitvoerende- alsmede restauratie-opleiding.

SBIB:

SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB registreert bedrijven die een bedrijfscode hebben vwb integer handelen.
De SBIB code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen.
Bouwbedrijf Kemper vindt het belangrijk om zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Door ons aan te sluiten bij SBIB onderstrepen wij dit belang.

Menu