Restauratie

Naast de algemene bouwkundige interesse van de directeur, Wim Kemper, gaat zijn belangstelling in het bijzonder uit naar historische panden.
De kennis en kunde waarmee vroeger een pand werd gebouwd spreekt boekdelen, niet alleen over de historie maar in niet mindere mate over het vakmanschap van de bouwer.

Wij zijn trots op de restauratiewerkzaamheden die we bij enkele regionale kerkgebouwen (Oldeholtpade, Wolvega en Vinkega) hebben uitgevoerd.. Het zijn niet alleen kerkgebouwen maar ook andere karakteristieke gebouwen die het waard zijn om voor langere tijd te bewaren. Zowel voor de jongere alsmede de oudere werknemer is dit soort werk steeds weer een uitdaging om “het ambacht” te blijven onderhouden.

Samen met de werkgroep “Behoud Finkegea” worden plannen uitgewerkt om de kerktoren in ere te herstellen. Vanwege slechte conditie is de toren jaren geleden afgebroken en is er een simpel zadeldak geplaatst. Wat zou het een totaal ander beeld zijn als het kerkgebouw de originele uitstraling terug krijgt.
Onder de knop “Restauratie projecten” links op de pagina ziet u een aantal foto’s van andere gerealiseerde objecten.

Menu